GES SERVICE ofera servicii de incercari, masuratori si verificari joasa tensiune in instalatii electrice, instalatii de protectie impotriva trasnetului si instalatii de legare la pamant. Testele sunt efectuate de personalul nostru calificat si competent in masuratori: electricieni, maistri si ingineri atestati ANRE de la gr I pana la gr IVA+IVB.

Echipele noastre mobile amplasate pe intreg teritoriul tarii sunt dotate cu aparatura si truse de masura si control corespunzatoare omologate si etalonate conform reglementarilor in vigoare.

Verificarile se fac la punerea in functiune a instalatiilor electrice noi sau la instalarea echipamentelor electrice, atunci cand intervin extinderi sau modificari ale instalatiilor existente si periodic conform legislatiei.

Verificarile periodice pot fi incluse in programele de mentenanta preventiva a instalatiilor si a echipamentelor electrice elaborate de catre specialistii nostri, sau  se pot realiza punctual  la cererea beneficiarilor.

Verificarea initiala a instalatiilor electrice se efectueaza inainte de punerea in functiune si certifica daca a fost respectat proiectul de executie si daca echipamentul electric a fost ales si montat corect conform instructiunilor producatorului si a normativelor.

Incercarile constau in verificarea continuitatii conductoarelor, identificarea fazelor, testarea rezistentei de izolatie cu tensiune continua marita, masurarea impedantei buclei de defect, verificarea eficientei protectiei la defect prin intreruperea automata a alimentarii, precum si incercari functionale ale ansamblurilor de comutatie, comanda, actionari, interblocaje, etc

Verificarea instalatiilor de punere la pamant consta in: masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, verificarea gradului de corodare a electrozilor, a prizelor si legaturilor la acestea (dupa 10 ani de la ingropare), verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant (la 5 ani), masurarea rezistivitatii solului.

Verificarea instalatiiilor de protectie la trasnet consta in: verificari vizuale ale conexiunilor, ale legaturilor de echipotentialitate, mentinerea distantelor de separare, verificarea continuitatii fizice a conductoarelor si componentelor vizibile, incercari de continuitate ale conductoarelor precum si masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant

Verificarea instalatiilor electrice de semnalizare vizuala a instalatiilor pentru stingerea incendiilor presupune verificarea duratei de functionare in parametri pe acumulatori a lampilor de semnalizare hidranti prin simulare cu intrerupere alimentare de la retea.

Verificarea iluminatului de siguranta consta in verificarea functionarii  un interval de timp suficient pe acumulatori a fiecarui corp de iluminat si a fiecarei semnalizari de evacuare prin simulare intrerupere alimentare retea.

În urma analizării verificărilor PRAM, se emit Rapoartele de încercări pentru instalaţia verificată, rapoarte care certifică starea instalaţiilor şi echipamentelor electrice. In cazul in care exista neconformitati, remediem defectele constatate si reluam masuratorile.